Postavy

 
Koho môžete stretnúť na bojisku?
 
 
1. Hraničiarske oddiely
 
Jednotka pozostáva z niekoľkých rovnocenných vojakov. Veliteľa si tentokrát volia hráči spomedzi seba.
 
 
 
2. Cpčka
 
Na bitke sa bude vyskytovať niekoľko ďalších postáv , ktoré nepatria do žiadneho z hraničiarských oddielov, hrajú, majú svoje vlastné ciele a úlohy. Budú ľahko rozlíšiteľní - ako, to zistíte až ich uvidíte. Majú rovnaké pravidlá ako ostatní hráči. Môžete s nimi voľne bojovať, hovoriť, hrať kocky... podľa toho potom môžete očakávať adekvátnu reakciu, napríklad to, že sa vás pokúsia zabiť.
 
 
 
3. Organizátori
 
Organizátori svojimi org pripomienkami do hry zasahujú len v nevyhnutných prípadoch, rozhodne nechávajú priestor pre nápady všetkých hráčov.