Postavy

 
Koho môžete stretnúť na bojisku?
 
 
1. Hraničiarske oddiely
 
kapitán :
 
Každý oddiel má svojho veliteľa. Títo velitelia majú absolútnu moc nad danou jednotkou, vedia čo máte robiť a ako najlepšie využiť schopnosti svojich vojakov k víťazstvu. Ak ich neposlúchnete, pravdepodobne vám to budú mať za zlé a môžete počítať s náležitým trestom či pokarhaním. Svojimi životmi a schopnosťami sa nijako nelíšia od bežných vojakov.
 
seržant :
 

dôstojník, poverený dohliadnutím na priebeh misie. nástupca veliteľa, má vyššiu hodnosť ako väčšina vojakov.

Viac o seržantovi na stránke STRANY.
 
felčiar :
 
Je plnohodnotný hráč, avšak nedisponuje lukom. Zato podľa svojho uváženia môže v jednom strete ošetriť tri zranenia svojich spolubojovníkov. Hráči budú felčiara potrebovať zakaždým, keď im protivník dokáže, že svojou zbraňou vládne lepšie ako oni. Každá jednotka si musí svojho felčiara strážiť a po strete vracať použité obväzy. Viac k felčiarovi na stránke STRANY.
 
stopár :
 
Je to informátor veliteľa. Má za cieľ zistiť o tunajšom kraji všetko, čo sa dá vedieť, je to skúsený zved a špeh, ktorý sa už zúčastnil nejednej vojny a jeho rady sa oplatí nepodceňovať. Viac k stopárovi na stránke STRANY.
 
bylinkár :
 

prezývaný tiež mastičkár, podobne ako felčiar nemá luk. Je to učený študent, ktorý počas výpravy bude mať na starosti prípravu výluhov z bylín v Mirkwoode. Všetok materiál dostane pošas hry, treba si nechať trochu miesta v kapsách na flakóniky, prísady a suroviny. Viac ku bylinkárovi na stránke STRANY.

 
vojak :
 
Miesto radového hraničiara je otvorené pre vlastné hranie postavy, ktoré nieje obsiahnuté v ostatných profesiách. Títo vojaci tvoria jadro jednotky a majú rovnakú hodnosť ako bylinkár, stopár a felčiar. Sú to skúsení zálesáci, ktorých si kapitán jednotlivo vybral a verí im.
 
 
 
2. Cpčka
 
Na bitke sa bude vyskytovať niekoľko ďalších postáv , ktoré nepatria do žiadneho z hraničiarských oddielov, hrajú, majú svoje vlastné ciele a úlohy. Budú ľahko rozlíšiteľní - ako, to zistíte až ich uvidíte. Majú rovnaké pravidlá ako ostatní hráči. Môžete s nimi voľne bojovať, hovoriť, hrať kocky... podľa toho potom môžete očakávať adekvátnu reakciu, napríklad to, že sa vás pokúsia zabiť.
 
 
 
3. Organizátori
 
Organizátori akcie najlepšie na priebeh Pochodu dozrú z rád hraničiarov. Neviete, či ten mlčanlivý zálesák za vami, do ktorého plášťa si plánujete utrieť topánky nieje náhodou mapár našej akcie a vašim činom budete vydaní na nemilosť celého tímu. Organizátori svojimi org pripomienkami do hry zasahujú len v nevyhnutných prípadoch, rozhodne nechávajú priestor pre nápady všetkých hráčov.