Postavy

 
Koho môžete stretnúť na bojisku?
 
 
1. Hraničiarske oddiely
 
Jednotka pozostáva z niekoľkých rovnocenných vojakov, pričom si spomedzi seba vyvolia, kto bude nosiť artefakt. Nositeľ artefaktu má potom schopnosť za pomoci artefaktu oživovať ostatných členov. Volia si aj Zapisovateľa, ktorý by mal priebežne zapisovať pre jednotku informácie o udalostiach, ktoré sa jednotke stali. Vďaka týmto zápiskom pri smrti celej jednotky sa "nová jednotka" dostáva k informáciám, ako postupovali ich predchodcovia a kto ich pravdepodobne zabil. Tieto role sa môžu v priebehu hry medzi hráčmi striedať.
 
 
 
2. Cpčka
 
Na bitke sa bude vyskytovať niekoľko ďalších postáv , ktoré nepatria do žiadneho z hraničiarských oddielov, hrajú, majú svoje vlastné ciele a úlohy. Budú ľahko rozlíšiteľní - ako, to zistíte až ich uvidíte. Majú rovnaké pravidlá ako ostatní hráči. Môžete s nimi voľne bojovať, hovoriť, hrať kocky... podľa toho potom môžete očakávať adekvátnu reakciu, napríklad to, že sa vás pokúsia zabiť.
 
 
 
3. Organizátori
 
Organizátori svojimi org pripomienkami do hry zasahujú len v nevyhnutných prípadoch, rozhodne nechávajú priestor pre nápady všetkých hráčov.