Vladislav "Alhafan" Zelik

Je zodpovedný za mapy, trasy, pravidlá, príbeh, úlohy, výrobu zbraní a zbrojí, reálne odhady a zdravý úsudok. Pozor, je zodpovedný za schvalovanie zbraní!