Rhûn je rozsiahla zem Východňanov, ktorí sú najpočetnejší a najnebezpečnejšími nepriateľmi Slobodných ľudí a spojenci Saurona.

 

V Druhom veku dostal kráľ Východňanov, Khamûl, jeden z Prsteňov moci a stal sa z neho silný čarodej až pokým ho Prsteň neovládol. DV 2251 sa Khamul stal druhým najmocnejším Nazgulom a verne Sauronovi slúžil. Rhun pre toto Khamula ospevoval a čoraz viac Východňanov sa pridávalo k Temnu. 

 (Obr. Kráľ Khamûl)

 

Na prelome Vekov utrpel Sauron zdrcujúcu prehru, kedy tzv. “Posledná aliancia ľudí a elfov” zničila jeho armádu a Jeden prsteň získal Dúnedainský dedič trónu, Isildur. Keďže Sauronova životná sila bola ukotvená v Prsteni, jeho telesná schránka explodovala. Viac než 1000 rokov boli Východňania ponechaní vlastným teritoriálnym agendám a o tom, že Sauron prežíva niekde na Východe, sa len šepkalo.

 

Počas Tretieho veku, Rhûn často útočil na Gondor a súsediace územia, akým je aj Dale. 60 rokov trvali tieto vojny až kým Gondor obrátil inváziu a zabral územie medzi Rhovanionom a Mordorom vrátane Rhûnskeho mora. Hoci sa po pár storočiach gondorskej okupácie podarilo získať si územia naspäť, už neboli dosť silní na priamy stret s mocou Gondoru. Šanca dobyť Západ prišla až TV 1856, kedy Veľký mor postihol Gondor. Východňania vytvorili konfederáciu s Haradrimmi, spojení nenávisťou voči Gondoru, ktorú podnecoval Temný pán Sauron. Zaútočili na bojových vozoch, z čoho vznikol ich názov, Vozataji. Porazili Gondorskú armádu v bitke na Pláňach, zabili kráľa Narmacila II a vyplienili a zotročili územie Rhovanionu. Kvôli nim Gondor postupne prišiel o všetky svoje územia východne od rieky Anduiny. Nadobro boli porazení až po storočí, stiahli sa na Východ, Stále si držali Rhovanion, ale už nikdy neboli pre Gondor hrozbou.

 

Východná kultúra je na vysokej úrovni, ich kováči boli takmer tak pokročilí ako gondorskí, Rhûn je jednou z najbohatších zemí v tomto svete a má hory plné medi. Ich  zbroje môžu mať dračí vzhľad, ktorý zastrašoval nepriateľa. Bojovali v tesných skupinách. Radi so sebou nosili svoje kmeňové bohatstvo a to v podobe šperkov, zlata a drahých kameňov. Okrem toho nosili talizmany víťaztva, ktoré ich inšpirovali k sláve, bohatstvu a sile. Preferovali červené odevy a prvky, radi si zakrývali tvár, čo zneisťovalo nepriateľa.

 

Boli vyhlásení lukostrelci, ich luky sú vysoké až 170 cm. Zo zbraní nablízko uprednostňovali zakryvenú šabľu.