Systém oživovania

 
Keď vaša postava počas boja zomrie, existuje možnosť, ako ju herne oživiť. Na hre sa nachádzajú špeciálne artefakty, ktoré dokážu priviesť postavy späť k životu. Na začiatku hry má každá skupina jeden z týchto artefatov, ktorý stráži "Nositeľ artefaktu". Nositeľ môže po boji oživiť padlých členov svojej skupiny.
Skupiny navzájom o tieto artefakty bojujú a tak sa môže stať, že niektorá skupina o svoj artefakt príde.
 
Môžu nastať tieto herné situácie:
- zomrela časť jednotky, nositeľ artefaktu prežil - za pomoci artefaktu môže naraz oživiť padlých členov, spolu sa na 10 minút odoberú na bezpečné miesto, kým sa "spamätajú" (zacelia sa rany). Počas týchto 10 minút oživované postavy nie sú schopné boja.
- zomrel nositeľ artefaktu, časť jednotky prežila, porazili nepriateľskú jednotku - niekto z preživších sa stáva novým nositeľom artefaktu a oživí padlých.
- zomrel nositeľ artefaktu, časť jednotky prežila, nepriateľská jednotka ukradla artefakt - ak jednotka nemá ako oživiť svojich členov, zomiera celá (hard respawn)
- zomrela celá jednotka - hard respawn
 
Hard respawn a zápisník
Ak jednotka zomrie celá, ich krajina pošle novú skupinu bojovníkov. Herne sa jedná o nové postavy. Nevedia nič, čo sa stalo pôvodnej jednotke, ani kto ich zabil či im vzal artefakt. Na zaznamenávanie udalostí a skutočností, čo sa skupine stalo, slúži Zápisník