Pochod hraničiarov Veternými vrchmi (Bielymi Karpatami II)

19.10.2013 07:00