Strany

Najnovšia úprava obsadenia postáv hráčmi 24.4.2018 22:55

Na Pochod hraničiarov Veternými vrchmi sa môžete prihlásiť do jedného z dvoch oddielov.

Oba oddiely sú rovnocenné a rovnomerne vyzbrojené. Štruktúra každej skupiny sa skladá z 1 kapitána (CP), 1 seržanta, 1 felčiara, 2 stopárov, 1 bylinkára, max 5 vojakov. Od všetkých členov skupiny sa ale očakáva, že napriek určitej funkcii sú hlavne hraničiari, až potom stopári či felčiari - a teda plne spôsobilí boja )

Ak si vyberiete jednotku, ku ktorej chcete na Pochode pridať, oceníme, ak svoj kostým budete patrične štylizovať. Avšak, môže sa stať, že sa na akciu nedostaví hraničiar z inej skupiny a tak budeme musieť oddiely na mieste operačne prerozdeľovať. 

 

Rhovanion

 

Kapitán (obsadené 1/1) - veliteľ jednotky.

Seržant (obsadené 1/1) - dôstojník, poverený dohliadnutím na priebeh misie. nástupca veliteľa, má vyššiu hodnosť ako väčšina vojakov.

Felčiar (obsadené 1/1) – bojuje, avšak nemá luk, len meč. Dostane od orgov 3 obväzy. V jednom strete môže vyliečiť 3 životy. Počas pochodu môže z lesného materiálu vyrobiť ešte ďalšie 2 obväzy, ktoré mu prípadne budú schválené. Ak jeden z 3 org. obväzov stratí, nemá nárok na náhradu, lieči o život menej a tak utrpí celá skupina. Takže svojho felčiara si skupina musí strážiť a brániť. Netreba si obväzy chstať, materiál dostane počas hry.

Bylinkár (obsadené 1/1) - prezývaný tiež mastičkár, podobne ako felčiar nemá luk. Je to učený študent, ktorý počas výpravy bude mať na starosti prípravu výluhov z bylín v Mirkwoode. Všetok materiál dostane pošas hry, treba si nechať trochu miesta v kapsách na flakóniky, prísady a suroviny. 

Stopár (obsadené 2/2) – plne vyzbrojený hraničiar, ktorý pomáha tvoriť v skupine hernú atmosféru. Stopár je zodpovedný za navigáciu celej skupiny, môže varovať pred blížiacim sa nepriateľom, fungovať ako rýchly posol, či predvoj – návnada. Bude nachádzať herné stopy, podľa ktorých sa bude môcť rozhodnúť čo povie veliteľovi a napríklad sa tak vyhnúť nebezpečenstvu. Pozor, ignorácia stôp alebo lenivosť stopárov môže celú skupinu priviezť priamo do pavúčieho hniezda!

Vojak (obsadené 4/5) – vojaci prešli tvrdým výcvikom a pre veliteľov sú kľúčoví. Ich výzbroj je primárne strelecká, ale nieje neobvyklé ani vyzbrojenie len na blízko. Veliteľovi sú oddaní... pokiaľ sa situácia vyvíja dobre...

 

Rhûn

Kapitán (obsadené 1/1) - veliteľ jednotky.

Seržant (obsadené 1/1) - dôstojník, poverený dohliadnutím na priebeh misie. nástupca veliteľa, má vyššiu hodnosť ako väčšina vojakov.

Felčiar (obsadené 1/1) – bojuje, avšak nemá luk, len meč. Dostane od orgov 3 obväzy. V jednom strete môže vyliečiť 3 životy. Počas pochodu môže z lesného materiálu vyrobiť ešte ďalšie 2 obväzy, ktoré mu prípadne budú schválené. Ak jeden z 3 org. obväzov stratí, nemá nárok na náhradu, lieči o život menej a tak utrpí celá skupina. Takže svojho felčiara si skupina musí strážiť a brániť. Netreba si obväzy chystať, materiál dostane počas hry.

Bylinkár (obsadené 1/1) - prezývaný tiež mastičkár, podobne ako felčiar nemá luk. Je to učený študent, ktorý počas výpravy bude mať na starosti prípravu výluhov z bylín v Mirkwoode. Všetok materiál dostane pošas hry, treba si nechať trochu miesta v kapsách na flakóniky, prísady a suroviny.

Stopár (obsadené 2/2) – plne vyzbrojený hraničiar, ktorý pomáha tvoriť v skupine hernú atmosféru. Stopár je zodpovedný za navigáciu celej skupiny, môže varovať pred blížiacim sa nepriateľom, fungovať ako rýchly posol, či predvoj – návnada. Bude nachádzať herné stopy, podľa ktorých sa bude môcť rozhodnúť čo povie veliteľovi a napríklad sa tak vyhnúť nebezpečenstvu. Pozor, ignorácia stôp alebo lenivosť stopárov môže celú skupinu priviezť priamo do pavúčieho hniezda!

Vojak (obsadené 5/5) – vojaci prešli tvrdým výcvikom a pre veliteľov sú kľúčoví. Ich výzbroj je primárne strelecká, ale nieje neobvyklé ani vyzbrojenie len na blízko. Veliteľovi sú oddaní... pokiaľ sa situácia vyvíja dobre...