Strany

 

Na Pochod hraničiarov Veternými vrchmi sa môžete prihlásiť do jedného z dvoch oddielov.

Oba oddiely sú rovnocenné a rovnomerne vyzbrojené. Na začiatku hry vás ešte prerozdelíme do podjednotiek.

Ak si vyberiete jednotku, ku ktorej chcete na Pochode pridať, oceníme, ak svoj kostým budete patrične štylizovať. 

 

Rhovanion - obsadené 0/10

Rhun - obsadené 0/10