Zbrane a výzbroj

 
Základné pravidlá
 
Na akciu si hraničiari prinesú luk, šípy a meč. Povolené sú kombinácie zbraní, napr. 2 tesáky - viď nižšie.
 
U zbrane i štítu sa počíta najdlhší namerateľný rozmer. Minimálny rozmer zbrane je 30 cm. Všetky zbrane musia byť polstrované minimálne 1 cm hrubou vrstvou mirelonu, lepšie kombináciou jekoru a karimatky. Polstrovanie na zbraniach musí byť funkčné (tlmiť silu úderu) a nevymlátené. 
 
Organizátori si vyhradzujú právo nevpustiť do hry či v priebehu akcie vylúčiť akúkoľvek zbraň či súčasť výzbroje, ktorá je, podľa ich mienky: poškodená, nebezpečná, nezodpovedajúca tematike akcie, škaredá alebo akokoľvek nevyhovujúca. Podľa svojho rozhodnutia môžu takú zbraň aj zabaviť až do skončenia akcie.
 
Pravidlá a rozmery pre zbrane
 
U zbrane i štítu sa počíta najdlhší namerateľný rozmer - vzdialenosť od "hrotu" čepele po koniec hlavice u mečov. Minimálny rozmer zbrane je 30 cm.
Krátke zbrane (dýky, tesáky) => min . 30 cm a max 60 cm
Jednoručné zbrane => max 90 cm
Jedenapolručné zbrane => max 110 cm
Kombinácia dvoch zbraní => súčet dĺžok max 150 cm - každá zo zbraní ale môže mať max. 75 cm, či už je to sekera alebo kratší meč.
Pre hraničiarov sme povolili vziať si kombináciu jednoručný meč a pästný štít, avšak hrana štítu musí byť obalená materiálom rovnomerne rozdeľujúcim silu nárazu, či upravená tak, aby sa úderom zbrane nepoškodzovala jej čepeľ.
 
Štít - povolený len pästný. Nie väčší ako 30 cm.
 
Luk s náťahom do 15kg (33 lbs).
Streľba je povolená iba vlastnými šípmi alebo šípmi spolubojovníkov s ktorými ste na tom dohodnutí.
Odporúčané minimum sú 3 schválené šípy na hraničiara.
 
Pravidlá pre šípy
 
Bambula musí byť pripevnená tak, aby sa pri opakovanom vystrelení šípu samovoľne neuvoľňovala či neskĺzavala .
Na drieku musí byť pevný základ, ktorý zabráni jeho prebitie skrz bambuľu. Vhodné je napr viečko od PET fľaše či korková zátka (s drevenným plátkom na konci). Toto pevné jadro musí byť potom obalené zboku a spredu tak, aby vznikla mäkká hlavica o priemere aspoň 5 cm.
Bambula nesmie obsahovať žiadny ostrý či kovový predmet.
Hrúbka mäkčenia na bambuli nech je aspoň 3, lepšie ale 5 cm.
Organizátori si vyhradzujú právo v prípade pochybností overiť spôsob výroby jedného náhodného šípu zo sady aj za cenu jeho zničenia.
Driek šípu musí mať priemer min. 8 mm.
Každý šíp musí byť opatrený zárezom pre zakladanie do tetivy.
Každý šíp musí byť tiež opatrený letkami z vhodného materiálu. Vhodným materiálom na letky je samozrejme perie alebo jeho umelohmotná obdoba, tenká koža, koženka, prípadne páska (Powertape).
 
Zakázané zbrane
 
Tieto zbrane vám rozhodne neschválime:
 
Všetky nepolstrované alebo zle polstrované zbrane
Kopije a ďalšie bodné zbrane.
Obojručné zbrane (dĺžky nad 110 cm)
Remdihy, palcáty
Žiadne bojové palice, kosy či iné sečné či drvivé drevové zbrane ako dlhé halapartne, cepy a pod. Palice nie sú povolené ani na obranu.