Desatero boja

1. Hrá sa fair-play. Kto nevie čo to je, zostane doma.

2. Hlavné slovo má organizátor. Nehádajte sa s ním.

3. Nikto neznesie na ktorejkoľvek časti tela viac než 3 zásahy (1 základný život + max 2 bonus za zbroj). Viac info na stránke Životy a Výstroj

4. Každý zásah uberá 1 život. Nikto nemôže zraňovať za viac životov.

5. Smrť sa hrá. Počas jedného stretu vás môže oživiť nositeľ artefaktu vašej jednotky.

6. Zásahové plochy sú tzv. "dlhé". Platné zásahové plochy sú: trup, nohy od trupu k členkom a ruky od trupu k zápästiu.

7. Zbrane musia byť bezpečné, realistické rozmery, realistické spracovanie, z vhodného materiálu, estetické - sú súčasťou kostýmu.

8. Organizátor môže pred i behom akcie zakázať akúkoľvek zbraň a prípadne ju i do konca hry zabaviť, ak to uzná za vhodné.

9. Zbrane budú poriadne mäkčené!

10.Organizátor má vždy pravdu.  

 

("Hraničiarska družina" od Evka Kara Pifková 16.9.2013) Koľko zamaskovaných hraničiarov dokážete nájsť?